Wednesday, April 1, 2015

Cara DNS Berfungsi


Nama domain terdiri daripada dua atau lebih bahagian (secara teknikal labels) dipisahkan oleh titik. Label di sebelah kanan merupakan domain tahap atas (sebagai contoh, domain tahap atas untuk www.fathi.my adalah org).

Setiap label di sebelah kiri menentukan subdivision atau subdomain (sebagai contoh, fathi.my merupakan subdomain bagi org dan www.fathi.my merupakan subdomain kepada fathi.my). Secara teori subdivision ini boleh menurun sehingga 127 aras, dan setiap label boleh mengandungi 63 huruf, selagi keseluruhan nama domain tidak melebihi 254 huruf. Tetapi secara penggunaan sesetengah daftar nama domain ( domain name registry ) mempunyai had yang kurang dari itu.

DNS mengandungi set hierarki pelayan DNS. Setiap domain atau subdomain mempunyai satu atau lebih pelayan DNS sahih ( authoritative DNS servers ) yang menerbitkan maklumat mengenai domain tersebut. Hierarki mengenai pelayan DNS sahih mempunyai padanan dengan hierarki domain.

Satu analogi yang sering digunakan untuk menerangkan Sistem Nama Domain adalah bahawa ia berfungsi sebagai buku telefon untuk Internet dengan menterjemahkan nama host komputer yang mesra manusia ke alamat IP. Sebagai contoh, nama domain www.fathi.my diterjemahkan kepada alamat 192.0.43.10 (IPv4) dan 2620:0:2 d0: 200 :: 10 (IPv6).

Bagaimanapun, tidak seperti buku telefon, DNS boleh dikemaskini dengan cepat dan ini kemas kini itu cepat diedarkan, membolehkan perubahan lokasi perkhidmatan pada rangkaian tanpa memberi kesan kepada pengguna akhir, yang terus menggunakan nama host yang sama. Pengguna mengambil kesempatan ini apabila mereka membaca Locator bermakna Sumber Seragam (URL) dan alamat e-mel tanpa perlu mengetahui bagaimana komputer sebenarnya menempatkan perkhidmatan.

Sistem Nama Domain mengagihkan tanggungjawab memberikan nama domain dan pemetaan nama-nama tersebut kepada alamat IP dengan menetapkan pelayan nama berwibawa bagi setiap domain. Pelayan nama berwibawa bertanggungjawab untuk domain tertentu, dan seterusnya boleh menetapkan nama pelayan lain yang berwibawa untuk domain sub-mereka.

Mekanisme ini telah menjadikan pengagihan DNS dan toleransi kesilapan dan membantu mengelak memerlukan daftar tunggal yang perlu sentiasa dirujuk dan dikemaskini. Selain itu, tanggungjawab untuk mengekalkan dan mengemaskini rekod induk bagi domain diagih di kalangan banyak pendaftar nama domain, yang bersaing bagi, pengguna akhir, pemilik domain, perniagaan. Domain boleh dipindahkan dari pendaftar ke pendaftar pada sebarang masa.

Sistem Nama Domain juga menetapkan fungsi teknikal perkhidmatan pangkalan data ini. Ia mentakrifkan protokol DNS, spesifikasi terperinci struktur data dan pertukaran komunikasi yang digunakan bagi DNS, sebagai sebahagian daripada Suit protokol Internet.

1 comment:

 

Copyright © 2010-2020 Blog IFathi™

Penafian | Hubungi | Managed by Mohamad Fathi (002641658-A).